Ob 17. uri ste vabljeni na svečano odprtje obnovljene Muzejske hiše Semič in Centra narave Bele krajine z novo stalno razstavo.

Mednarodno pomembno pridobitev bosta odprla Dimitrij Pur, vodja Organa upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška in Polona Kambič, županja Občine Semič.

V programu otvoritvene slovesnosti bodo sodelovali: glasbenika Matija Krečič in Teo Collori, učenci OŠ Belokranjskega odreda Semič in recitatorka Nina Prešeren.

Povezovalec programa: Miha Ivanetič