Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival za TE, kjer kot organizator sodeluje tudi ZIK Črnomelj.

Delavnica je namenjena predstavitvi izobraževalnega programa nacionalna poklicna kvalifikacija Socialni oskrbovalec/ka na domu in možnostim vključitve v izobraževanje na ZIK-u. Valerija Lekić Poljšak in Alenka Vipavec Mahmutović iz Doma starejših občanov Črnomelj bosta predstavili delo socialnega oskrbovalca na domu in možnosti zaposlovanja na tem področju.

Delavnica bo v prostorih enote ljudska univerza - ZIK Črnomelj, Kolodvorska 32 c, Črnomelj.

Program v Črnomlju

Celoten program festivala