30. 6. 2020, 20.00 | Medgeneracijski vrt za Kulturnim domom Črnomelj

POMEN KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ
(predavanje odgovorne konzervatorke Marije Ane Kranjc iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o pomenu, preteklosti, arhitekturi in prenovi)