Metlika, pred Pizzerijo Julija v poslovno-trgovskem centru Gala

VEČER SRBSKE POEZIJE
V izvirnem jeziku bo recitirala Ana Neloska

Recitatorke so še : Darja Dragovan, Martina Nemanič, Nikolina Lalić, Mojca Mežnaršič
Izbor pesmi, priprava tekstov in recitatork za nastop: Gabriela Grlica
Glasba: Glasbena šola Črnomelj
VABLJENI