Metlika, pred Pizzerijo Julija v poslovno-trgovskem centru Gala

VEČER HRVAŠKE POEZIJE
V izvirnem je ziku bo recitiral Marijan Lončarić
Recitatorke so še: Darja Dragovan, Martina Nemanič, Nikolina Lalić, Mojca Mežnaršič
Izbor pesmi, priprava tekstov in recitatork za nastop: Gabriela Grlica
Glasba: Glasbena šola Črnomelj
VABLJENI