Hiša Sadeži družbe Črnomelj vas vabi na "Slikarsko delavnico", ki se začne ob 9. uri. Delavnico vodi g. Slavko Čečura.

Slikarstvo je ena izmed temeljnih strok likovne umetnosti, ki ima za osnovno ploskev in upodobitve gradi z uporabo barve in črt.

Razločujemo med slikarstvom v ožjem pomenu besede, za katero je pomembnejša barva, in slikarstvom v širšem pomenu, kamor sodita tudi risba in grafika, kjer je barva po navadi lahko odsotna, ali pa je prisotna v barvi risal.

Vse delavnice so brezplačne.