V okviru Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK Črnomelj vabljeni na svetovalno točko na Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika danes, 13. februarja, od 10. do 12. ure. Svetovalka vam bo predstavila izobraževalno ponudbo v okolju in vam svetovala glede možnosti vključitve v različne programe. Vsebina svetovanja so tudi veščine iskanja zaposlitve (izdelava življenjepisa, prijava na delovno mesto, priprava na zaposlitveni razgovor). Vabljeni na svetovalno točko v Metliko.