Krajinski park Lahinja, katerega upravlja RIC Bela krajina, vabi na predavanje z naslovom »Tujerodne vrste v kmetijski krajini«, ki bo ob 19. uri v prostorih domačije Plavec v Velikem Nerajcu.

Ljudje že stoletja prenašajo tujerodne rastline in številne so postale nepogrešljiv del našega vsakdana. A med množico tujerodnih vrst, ki smo jih prinesli iz tujih krajev, so tudi take, ki so se ustalile v naravnem okolju ter se močno razširile in porušile ustaljeno ravnovesje med domorodnimi vrstami.

Predavateljica Jane Kus Veenvliet bo predstavila, kako invazivne tujerodne vrste vplivajo na biotsko raznovrstnost in rabo naravnih virov, predvsem na kmetijstvo. V živo bodo predstavljene tudi nekatere pogostejše tujerodne vrste.

Svojo udeležbo na dogodku lahko potrdite (ni pa obvezno) navedenemu kontaktu: gregor.smalcelj@ric-belakrajina.si.

Predavanje poteka v okviru projekta LIFE ARTEMIS, ki ga financirajo, Evropska komisija preko finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Partnerji projekta so Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis.

Vljudno vabljeni!