Na vsebino

Čredniška pot - Po Poljanski dolini ob Kolpi

RIC Bela krajina je skupaj s partnerji v glavnini končal projekt Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini - Čredniška pot. O projektu, ki je podprt z evropskim denarjem, želijo prispevati k ohranjanju narave oz. vodnih virov in kulturne dediščine ter k razvoju trajnostnega turizma in podeželja.

Več podrobnosti o projektu v pogovoru z direktorico RIC Bela krajina Barbaro Papež Lavrič.

Med prebivalci Poljanske doline ob Kolpi se veliko govori o projektu, ki se je zadnji dve leti izvajal na tem območju. Ponosni so, da njihovo Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi sodeluje kot partner v projektu. Mi lahko poveste malo več o tem projektu?

Za začetek me zanima za kateri projekt gre in kdo so partnerji v projektu?

RIC Bela krajina kot vodilni partner se je skupaj s projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Javnim zavodom Krajinskim parkom Kolpa ter Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi prijavil na 3. javni poziv LAS DBK, sofinanciranih iz sredstev CLLD 2014-2020 s projektom »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini«, akronimom projekta pa je skrajšano »Čredniška pot«.

Kakšen cilj ste si projektni partnerji zadali pri prijavi projekta?

Z izvedbo projekta smo želeli obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in na interaktivni način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo. Eden od ciljev je bil tudi raziskati in predstaviti bogato favno na širšem območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov v Krajinskem parku Kolpa.

Seveda, mimo finančnih sredstev ne moremo. Zato me zanima kako je bilo zagotovljeno financiranje oziroma o kakšnih vrednostih govorimo?

Končna celotna vrednost operacije znaša 141.658,44 € z DDV, od katerih bo v višini 95.981,48 € sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razlika od upravičenih stroškov in DDV pa je lastni delež projektnih partnerjev. Glede na zaznane potrebe so bile izvedene tudi dodatne investicije, ki v projektu niso bile načrtovane. Investicijska sredstva sta v celoti zagotovila partnerja Občina Črnomelj in Krajinski park Kolpa, RIC Bela krajina je skrbel za vodenje projekta, KD Stari trg ob Kolpi pa je svoj delež prispevalo v obliki vloženega dela.

In kakšen je časovni razpon izvedbe projekta?

Projekt se je zaradi obširnega načrtovanega dela razdelil na 2 fazi. Pričeli smo z marcem 2020 in 1. fazo projekta dokončali v januarju 2021. Sledila je izvedba aktivnosti 2. faze projekta, ki pa se zdaj v decembru 2021 zaključuje. Torej trajanje izvedbe projekta bo 21 mesecev.

Kot ste že rekli, sta investicijska sredstva zagotovila Občina Črnomelj in Krajinski park Kolpa. Kakšne investicije pa so bile izvedene?

V prvi fazi projekta, ki je bila zaključena v januarju 2021, sta bili urejeni startna in končna točka tematske poti ( to je večnamenska športna površina v Starem trgu) in posamezni elementi na Čredniški poti. Izvedena so bila zahtevna gradbena dela: obnova opornega zidu ter kamnitih korit za napajanje živine, obnova naravne vrednote - izvirne jame Peč in urejena dostopna pot. Na športnem igrišču pa so bile urejene obstoječe tribune in postavljena lesene shrambe. Vse navedene ureditve si je že moč ogledati v Starem trgu ob Kolpi. Na sami trasi Čredniške poti pa sta ob Deskuvsko – Kovačevskem kalu nameščeni klopi za sprostitev v naravi.

V drugi fazi projekta (od februarja do decembra 2021) pa se je na terenu označila novo nastala Čredniška pot. Pot se je na ključnih točkah opremila še s štirimi informativnimi tablami s QR kodami (ena pri izviru Peč in dve na večnamenskem igrišču v Starem trgu ob Kolpi ter ena ob Deskuvsko - Kovačevskem kalu).

Kot partner v projektu je sodelovalo tudi Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi. Kakšna pa je bila njihova vloga?

Društvo je poskrbelo za pripravo tekstualnega dela zloženke o pomenu vodnih virov v Poljanski dolini in o zgodovini pašništva ter tekste za informativne table, za osnovne šole pa so izdelali učne liste, ki so objavljeni na spletni strani Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi. Nadgradili so tudi društveno spletno stran z informacijami o poti, vodnih virih in o pastirskih zgodbah. Dodani so tudi zvočni zapisi, ki so povezani s QR kodo na terenu.

Predstavniki društva so postavili usmerjevalne oznake in informativne table na terenu, posneli so zvočne zapise za slabovidne osebe, preko katerih s QR kodo dobijo vsebino informativne table. Izvedli so tudi raziskavo s pomočjo anket med prebivalci Poljanske dolini ter tako dobili jasno sliko o čredništvu v Poljanski dolini nekoč. Za predstavitev rezultatov raziskave o čredništvu je bil izveden tudi medgeneracijski dogodek »Pastirji smo bili«.

Ker se nahajamo v Poljanski dolini je tudi ta del Bele krajine pod okriljem Krajinskega parka Kolpa. Kakšna je bila njihova vloga?

Kot strokovni partner v projektu je bila njihova glavna vloga raziskati in predstaviti bogato favno na širšem območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov v Krajinskem parku Kolpa. To je tudi doslej najobširnejša tovrstna raziskava na območju Bele krajine. V sklopu te aktivnosti so pridobili tudi opremo za izvajanje monitoringa žuželk in shranjevanje zbirk. Izdelali so zloženko o raziskavi in pomenu žuželk v Poljanski dolini ter naredili 6 informativnih tabel, ki so del potujoče razstave, stalno pa bodo razstavljene v urejenem prostoru v Centru za doživljanje biodiverzitete v Grdunih. Skozi on-line dogodek »Od paše do izdelka« pa so tudi predstavili tradicionalne postopke pridelave surovine in izdelkov iz naravne volne.

Če se še malo osredotočimo na tematsko pohodniško pot. Kako se imenuje, kje poteka in zakaj ravno takšno ime?

Tematsko pohodniško pot smo poimenovali Čredniška pot, saj je po njej v preteklosti potekala pot, po kateri so prebivalci Poljanske doline gnali čredo na pašo. In prav ta Čredniška pot povezuje nekdaj zelo pomembne postojanke, kot so štale, izvirna jama Peč, korita za napajanje in prostrani pašniki tega naravno bogatega območja.

V sklopu projekta je bil načrtovana novinarska konferenca in pa predstavitveni pohod. Kako se je to odvilo glede na trenutne razmere?

Novinarsko konferenco smo izvedli on-line preko aplikacije ZOOM in nanjo povabili predstavnike medijev, kjer je vsak partner na kratko predstavil svoje delo.

Predstavitvenega pohoda po Čredniški poti pa žal nismo mogli izvesti v živo, saj nam trenutne razmere tega ne dopuščajo. Da pa bi novo označeno pohodniško pot predstavili javnosti smo partnerji prišli na idejo, da Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi posname promocijski video o Čredniški poti in tako tudi tiste, ki sicer nikoli ne bi mogli stopiti po tej poti popelje na virtualni pohod.

Še nikjer nisem zasledil objave tega videa. Kje si ga lahko pogledamo?

Video do zdaj še ni bil objavljen nikjer, tako da imate danes čast, da bo na vašem mediju premierna predstavitev. Po končani predstavitvi vam video posredujem za objavo.

Po tej objavi pa bo video naložen na spletni strani Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi, RIC-a Bela krajina, Krajinskega parka Kolpa ter Občine Črnomelj.

Najlepša hvala za te izčrpne informacije. Želim vam še veliko uspeha pri prijavah na različnih projektih, s katerimi bomo v Beli krajini pridobili še več novih turističnih vsebin.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj