Na vsebino

Hojte k nam po znanje, razvijajte svoje spretnosti

Tradicionalni promocijski dogodek Zavoda za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj Hojte k nam po znanje je bil letos posvečen spretnostim. Aktivnosti pod skupnim naslovom Razvijamo spretnosti so potekale od 20. do 22. februarja v vseh treh belokranjskih občinah.

Prvi dan, v torek, so dejavnosti potekale v Črnomlju. Povezovalna tema dogodkov je bila zdrav življenjski slog. Dopoldan smo na Ljudski univerzi ZIK Črnomelj organizirali srečanje s predstavniki podjetij z naslovom Kako skrbimo za zdravje na delovnem mestu. Na srečanju smo izmenjali primere dobrih praks, ugotavljali izzive in ovire pri uresničevanju in se pogovarjali o možnostih povezovanja v okviru projekta Temeljne kompetence, ki ga bomo izvajali v obdobju 2023-2029, v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji. Ugotovili smo, da je promocija zdravja na delovnem mestu lahko uspešna le, če je plod sodelovanja vseh deležnikov, je sestavni del strategije upravljanja in je vključena v vse pomembne odločitve in v vsa področja organizacije. Popoldan so v prostorih Ljudske univerze ZIK Črnomelj potekali programi gibanja, ki so se jih udeležili otroci in odrasli različnih starostnih skupin. Z redno ​​​​​​telesno aktivnostjo skrbimo za fizično in duhovno zdravje, krepimo domišljijo in razvijamo socialne veščine, zato je pomembno, da z njo pričnemo že v otroštvu in smo aktivni v vseh življenjskih obdobjih.

Drugi dan, v sredo, smo izvedli dogodek v Metliki. Povezovalna tema dogodkov je bila medkulturna kompetenca. Dopoldan smo organizirali srečanje s priseljenci v gostišču Badovinac na Jugorju, kjer smo se učili slovenščino in spoznavali Slovenijo ter Belo krajino. Znanje jezikov, najprej maternega, potem pa drugih/tujih omogoča posamezniku kakovostno življenje in delovanje na osebnem, poklicnem in družbenem področju. Popoldan je v Kulturnem domu Metlika potekala delavnica petja z naslovom S petjem se kulturno bogatimo, kjer so zapele pevke skupine Izvor Društva Žumberčanov in prijateljev Žumberka, ki so hkrati članice študijskega krožka ZIK Črnomelj. Pridružile so se jim članice pevske delavnice v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje ZIK. Medkulturne kompetence so nujni pogoj za kulturni dialog, ki pomaga premoščati kulturne in jezikovne razlike.

V četrtek, tretji dan, smo bili v Semiču. Povezovalna tema dogodkov je bila aktivno državljanstvo. Dopoldan smo učencem Osnovne šole belokranjskega odreda Semič predstavili kulturne projekte ZIK za mlade z naslovom Razvijaj svojo kulturno ustvarjalnost. Popoldan pa je v večnamenskem objektu na Osojniku potekalo srečanje s predstavniki društev z naslovom Skupnostno delovanje, kjer so udeleženci srečanja izpostavili pomen povezovanja v okolju, krepitve medgeneracijskega delovanja in spodbujanje vključevanja mladih v družbeno življenje.

V vseh dneh dogodka Hojte k nam po znanje je predavanja in delavnice obiskalo 132 udeležencev. Dober obisk kaže na to, da se Belokranjci in Belokranjke zavedamo pomena pridobivanja in razvoja spretnosti. Vseživljenjsko učenje nam omogoča neodvisnost in osebno učinkovitost ter odpira nove priložnosti za aktivno in ustvarjalno delovanje v družbi, zato je pomembno, da ostanemo radovedni in da znamo prepoznati svoje osebne interese ter cilje. Svetovalke v Svetovalnem središču Pokolpje, ki deluje znotraj Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, vam pri tem z veseljem pomagamo in vas usmerjamo.

Vir: ZIK Črnomelj

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj