V Črnomlju deluje, kot sekcija tamkajšnjega društva upokojencev, likovna sekcija, ki se imenuje Ivanjščice. Dame se združujejo in povezujejo že 10 let in včeraj zvečer je osem slikark postavilo na ogled svoja dela, ki so jih ustvarila v tem obdobju. Ker sem kot mentor sodeloval z njimi, so me povabile na otvoritev njihove razstave.
Gospe so zelo napredovale, tako skozi samoizobraževanje, kot tudi s pomočjo mentorjev.

Razstavo si lahko ogledate do konca leta v zgornji avli Kulturnega doma Črnomelj.