Kmetje iz občin Semič, Kočevje, Velenje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Sodražica kmetujejo oziroma gozdarijo tudi na območju od njih zelo oddaljenega Triglavskega narodnega parka (TNP). Tako so vsaj navedli v vlogah za javni razpis za naložbe na gorskih kmetijah, ki omogoča kar do 90-odstotno sofinanciranje naložb, piše današnji Dnevnik.

Kako je s tem v resnici si je težko predstavljati, kajti od Semiča do denimo občine Tolmin, katere del leži v TNP, je okoli dvesto kilometrov ali dobre tri ure vožnje. S traktorjem seveda še precej več. Kako lahko belokranjski, kočevski ali štajerski kmetje orjejo, sejejo, zatirajo škodljivce, žanjejo … na Bovškem ali Tolminskem, se v članku sprašuje novinarka Tatjana Pihlar.

Mikavno 90-odstotno financiranje

Ker bosta do 90-odstotno sofinanciranje naštetih naložb kmetom zagotovila bruseljski in slovenski proračun, je bilo zanimanje za razpis velikansko. Prednost imajo vlagatelji, ki imajo stalno prebivališče ali sedež na območju TNP ali imajo tam prijavljena kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Po podatkih agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki obravnava vloge in bo izbranim tudi izplačala denar, se je na javni razpis za gorske kmetije prijavilo 351 vlagateljev. Zaprosili so za skoraj 36 milijonov evrov nepovratnih sredstev, kar za več kot trikrat presega razpoložljivi znesek.

Merilo v zvezi s TNP, ki navrže dodatnih deset odstotkov točk, je uveljavljalo 19 vlagateljev, a le dva imata sedež v TNP. Preostalih 17 jih ima na območju narodnega parka prijavljena kmetijska oziroma gozdna zemljišča – tudi tisti, ki živijo v od TNP zelo oddaljenih občinah Semič, Kočevje, Velenje, Šmarje pri Jelšah in Sodražica.

Koga bo doletela zavrnitev vloge

Agencija zdaj preverja, kdaj so kmetje prijavili zemljišča na območju narodnega parka. Tiste, ki so kmetijske površine v TNP prijavili po objavi razpisa (po 22. oktobru 2021), bodo šteli, da so s tem umetno ustvarili pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev. Tiste, ki so kmetijske površine v TNP pridobili po objavi javnega razpisa, agencija že poziva, naj ji posredujejo dokazila, ki bodo ovrgla sum na umetno ustvarjene pogoje, lastnike gozdnih površin na območju TNP pa, naj ji pošljejo seznam parcelnih številk. Če teh dokazov ne bo, bo agencija njihove vloge zavrnila, še navaja Dnevnik.