V obsegu 80 m je bil verjetno skoraj v celoti obzidan s kamnitim zidom s čemer je bila preprečena erozija prsti. Kal je imel dvojno vlogo, služil je kot napajališce za živino, pred kalom pa je bilo urejeno tudi perišce.

Zaradi specificnih življenskih pogojev, ki jih ustvarja sezonsko nihanje vodne gladine se kal Grabrna ponaša kot redek in neprecenljiv vodni eko sistem, ki v sebi skriva pravo bogatstvo rastlinskih in živalskih vrst.