V Dragatušu nadaljujejo s projektom dograditve stavbe tamkajšnje osnovne šole. Naložba zajema izvedbo gradbenih del za rušitev najstarejšega dela obstoječe osnovne šole ter dograditev prostorov za potrebe šole in vrtca.

Z naložbo bodo zagotovili ustrezne, s standardi in normativi skladne prostorske pogoje za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, so sporočili z Občine Črnomelj.

Vrednost investicije za dograditev OŠ Dragatuš znaša 2,44 milijona evrov. Skladno s podpisano pogodbo naj bi bila dela, ki jih izvaja črnomaljski TGH, zaključena junija 2024.

V osnovni šoli Dragatuš so v začetku lanskega leta v uporabo predali prenovljeni kuhinjo in jedilnico ter težko pričakovano dvigalo za gibalno ovirane učence. Toda s tem še vedno niso rešili prostorske stiske, ki jih pesti že več kot 20 let, zato težko čakajo nov prizidek.

Najstarejši del dragatuške šole je bil zgrajen leta 1962, »novejši« del pa je 20 let mlajši. Pred tremi leti so del poslopja iz leta 1962 skupaj z novejšim delom energetsko prenovili, preostali starejši del stavbe, kjer so upravni prostori, pa je predviden za rušenje. Na njegovem mestu bo zrasel omenjeni prizidek.