Na vsebino

Podpisana pogodba za sofinanciranje projekta E-mobilna Metlika

Simbolna fotografija
Simbolna fotografija

Občina Metlika je 8. oktobra 2020 z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo o sofinaciranju projekta "E-mobilna Metlika".

Projekt »E-mobilna Metlika« je projekt treh partnerjev iz območja LAS Dolenjska in Bele krajine, in sicer: Občine Metlika, Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika ter Doma starejših občanov Metlika.

Projekt je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja za LAS Dolenjska in Bela krajine za obdobje 2014 – 2020 in se bo izvajal v okviru ukrepa 3.B: »Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja«

Partnerji so s projektom »E-mobilna Metlika« kandidirali na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega okolja LAS DBK 2014-2020, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vrednost projekta z DDV znaša 62.293,08 EUR, od tega je sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 35.255,34 EUR, sofinanciranje s strani državnega proračuna za kohezijsko politiko 8.813,84 EUR in 18.223,90 EUR lastnih virov vseh treh partnerjev v projektu. Od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Občine Metlika 14.299,32 EUR.

Povzetek projekta

Tako v svetovnem merilu kot tudi na nivoju naše LAS Dolenjska in Bela krajina se soočamo s problemom onesnaževanja okolja, večje porabe energije in povečanega prometa. Potovalne navade smo prilagodili načinu življenja, ki je vse hitrejši in bolj stresen. Življenjski standard nam omogoča uporabo osebnih vozil, medtem ko je javni potniški promet postal neustrezen način potovanja za večino prebivalstva. Na območju Bele krajine imamo slabo razvit javni potniški promet (razpršena poselitev), zato so še bolj pogosti prevozi z osebnimi vozili. To se odraža v povečanem prometu, ki dodatno obremenjuje naše življenjsko okolje z izpustom toplogrednih plinov in hrupom. Uporabljamo namreč predvsem vozila z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel.

Občina Metlika že pet let sodeluje v vseevropski akciji za osveščanje in promocijo trajnostne oblike mobilnosti – Evropski teden mobilnosti. Občina Metlika gradi infrastrukturo za trajnostne oblike mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in vožnja na električni pogon. Gradi pločnike, kolesarske poti, polnilnice za električna vozila in električna kolesa, v teku je projekt za postavitev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles v mestu Metlika.

Kljub temu, da Metlika sodi med manjša urbana mesta, se zavedamo, da moramo kot lokalna skupnost narediti korak naprej v osveščanju lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti na okolje in posredno na zdravje ljudi. Zavedamo se, da smo z lastnim vzgledom najboljši promotor za želene ukrepe. Še vedno premalo ljudi uporablja okolju prijazne načine prevozov in potniki se premalo združujemo na istih relacijah.

S projektom e-mobilna Metlika želimo izvesti:

  1. reševanje problematike mobilnosti med podeželjem in urbanimi središči na okolju prijazen način z uporabo e-avtomobila, predvsem za posebne ciljne skupine, kot so starostniki in invalidi. Zaradi nerešenega javnega prometa in invalidnosti oseb so te ciljne skupine zapostavljene in s prevozi dodatno obremenjujejo družinske člane. Z izvedbo projekta želimo zagotoviti alternativne oblike mobilnosti z e-vozilom za te ciljne ranljive skupine (npr. obisk pri zdravniku, nujni opravki)
  2. vključevanja alternativnih oblik prevozov v turistično ponudbo mesta. Za prevoz in spoznavanje različnih atraktivnih turističnih točk v mestu Metlika in za potepanje po Beli krajini želimo turistom in obiskovalcem kot tudi lokalnemu prebivalstvu omogočiti brezplačno izposojo koles in e-koles ter e-vozila za invalidne osebe. V ta namen bomo v okviru projekta izdelali novo turistično kolesarsko pot, ki bo združevala vse zanimive turistične točke v mestu Metlika, ki jo bomo poimenovali »Metliške zgodbe na alternativni pogon«.
  3. izobraževalne dogodke in delavnice za osveščanje o trajnostni mobilnosti bomo usmerili na vse prebivalce, predvsem tudi na otroke, saj ravno prek vzgoje in izobraževanja novih generaciji lahko kot družba dosežemo napredek v dojemanju trajnostne mobilnosti kot načina življenja.
Vir: Občina Metlika

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj