Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in metliški župan Darko Zevnik sta v Metliki danes podpisala pismo o nameri, s katerim sta potrdila pripravljenost za izvedbo dejavnosti za okrepitev prometno-varnostnih razmer zaradi okrepljenega nadzora državne meje. Ob tem sta se zavzela za preprečevanje nedovoljenih prehodov državne meje.

Zavzela sta se tudi za ureditev dostopa do stanovanjskih zgradb prebivalcev ob državni meji s Hrvaško na območju mejnega prehoda Metlika, za kar bodo uredili cestno povezavo od priključka Metlika-Podzemelj do Križevske vasi. Dela se bodo predvidoma izvedla v prvi polovici leta. Investicijo bodo po tretjinah financirale Občina Metlika, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za infrastrukturo.

Z naložbo se bo med drugim uredil dostop do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji na območju mejnega prehoda Metlika ter izboljšala prometna in varnostna situacija zaradi povečanja nadzora državne meje.

Kot je znano, zaradi mejnega nadzora na območju mejnega prehoda Metlika prihaja na območju tega belokranjskega mesta predvsem med poletno sezono do velikih prometnih zastojev.