Energetsko - svetovalna pisarna ENSVET nudi občanom brezplačne energetske nasvete o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE). Na ta način pripomore k varovanju okolja, k zmanjšanju stroškov za energijo in prihrankom ter povečanemu zadovoljstvu in ugodju bivanja.

Pot do brezplačnega energetskega nasveta je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk v energetsko svetovalni pisarni, pokličite po telefonu in se prijavite za razgovor.

Sedeža svetovalne pisarne ENSVET sta:
- Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj
- Partizanski trg 4, 8330 Metlika

Telefonski številki za informacije in naročanje na svetovanje sta: 041 681 669 in 051 205 152.