Na vsebino

V Metliki zbirajo predloge za občinska priznanja

Občina Metlika je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2023. Z razpisom zbirajo predloge za podelitev naziva častni občan in plakete Občine Metlika.

Rok za oddajo pisnega predloga z utemeljitvijo je 27. september 2023. Šteje se, da so predlogi pravočasni, če bodo oddani priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu za zbiranje predlogov ali oddani osebno v tajništvu Občine Metlika do 15. ure tega dne.

Za častnega občana Občine Metlika je lahko imenovan tisti, ki je zaslužen za dolgoletne uspehe na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem ali športnem področju, ki krepi in razvija dobre medčloveške in demokratične odnose v družbi in tisti, ki pomembno prispeva k uveljavitvi Občine Metlika v širši družbeni skupnosti.

Plaketa Občine Metlika se podeljuje posameznikom, podjetjem, ustanovam in zavodom, krajevnim skupnostim, družbenim organizacijam ter društvom in njihovim zvezam, za njihovo izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku in uspehom občine na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k boljšemu družbenoekonomskemu položaju občine in njenih občanov. Plaketa se lahko ob posebnih in posebej utemeljenih razlogih ter ob soglasju svojcev podeli tudi posmrtno, in sicer za dolgoletno delo, vendar le do enega leta po smrti predlaganega kandidata.

Predloge lahko posredujejo podjetja, ustanove, zavodi, krajevne skupnosti, družbene organizacije ter društva in njihove zveze, politične stranke ter posamezniki. Predlagatelji, ki podajo predloge, morajo imeti stalno prebivališče ali sedež na območju občine Metlika.

Pisne predloge predlagatelji pošljejo na naslov: Občina Metlika, Komisija za podelitev priznanj, Mestni trg 24, 8330 Metlika, z oznako »NE ODPIRAJ – predlog za priznanje občine«. Nepravočasni in nepravilno označeni predlogi ne bodo obravnavani.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Občini Metlika, tel. št. 07/36 37 420 ali po elektronski pošti na naslov [email protected]

Vir: Občina Metlika

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj