Na vsebino

Višje subvencije za nakup malih komunalnih čistilnih naprav

Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli spremembe pravilnika o sofinanciranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Ta se ni spreminjal vse od leta 2016, upravičenci pa so bili po starem pravilniku upravičeni do 1.000 evrov nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo MKČN za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V tem obdobju je bilo 72-im upravičencem izplačanih za 71.751 evrov subvencij. Nov pravilnik prinaša dve bistveni spremembi, ki se nanašata na višino zneska sofinanciranja in upravičenost do subvencije tudi na območjih aglomeracij, kjer je izgradnja individualnih hišnih MKČN dokazano bolj smiselna od izgradnje javne kanalizacije.

S spremembo pravilnika se upravičencem daje možnost višje subvencije v višini 1.250 evrov za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavb. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini 1.250 evrov, vendar ne več kot do polovice vrednosti nabave, montaže in zagona MKČN brez DDV.

Naslednja bistvena sprememba se nanaša na območja aglomeracij. Po starem pravilniku so bili upravičenci, ki so izpolnjevali pogoje, fizične osebe za stanovanjske oz. večstanovanjske stavbe, ki se morajo nahajati na območju občine Črnomelj in izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, torej izven območij aglomeracij. Ker je aglomeracijska območja določilo takratno ministrstvo za okolje in prostor, občina vanje ne more posegati ali jih kakorkoli spreminjati. Je pa v začetku letošnjega leta naročila izdelavo ekonomske analize vseh aglomeracij v občini, kjer javne kanalizacije in čistilne naprave še ni pričela graditi (izjemi sta aglomeraciji Lokve in Brezov Gaj), s katero je dokazala, da je v teh aglomeracijah bolj smiselno in ekonomično ta območja opremiti z MKČN in ne z izgradnjo javne kanalizacije.

V ekonomski študiji so zajeli 12 območij aglomeracij z zmogljivostjo manjšo od 500 populacijskih ekvivalentov, ki še niso opremljene s kanalizacijo in komunalno čistilno napravo. Za vse aglomeracije oziroma naselja Tanča Gora, Tribuče, Petrova vas, Vranoviči, Učakovci, Dragovanja vas, Preloka, Belčji Vrh, Marindol, Kvasica in del aglomeracije Stari trg ob Kolpi – del naselja Deskova vas, je bila s študijo kot optimalna rešitev dokazana ureditev območja z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo. Izjema je le aglomeracijsko območje Obrh pri Dragatušu.

Občina je na podlagi izdelane študije tako lahko pristopila k spremembi pravilnika in zagotovila sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN tudi na omenjenih območjih, v katerih se je izkazalo, da je ureditev z individualnimi hišnimi MKČN najbolj optimalna rešitev. Višina subvencije bo po novem na teh območjih znašala do največ 2.000 evrov za stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe.

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

     
1410
2110
2218
2310
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj