Na Zavodu za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj so danes izpeljali vpis v programe izobraževanj na področju digitalne pismenosti starejših od 55 let in zapolnili vseh razpoložljivih 71 mest, tako da novih prijav ne sprejemajo več. Udeležba na tem brezplačnem izobraževanju je pogoj za vpis v informacijski sistem finančne uprave kot upravičenca do digitalnega bona 22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme. Po podatkih ZIK-a je sicer v treh belokranjskih občinah več kot 10 tisoč tovrstnih upravičencev do digitalnega bona.

Vse, ki se niste uspeli vpisati v izobraževanja v sklopu tega projekta, obveščajo, da bodo v jeseni izvajali brezplačne delavnice in usposabljanja s področja računalništva. Vabijo pa tudi v Svetovalno središče Pokolpje, kjer vam bodo predstavili možnost vključitve v različna izobraževanja.