Na vsebino

Direkt v čelo (21)

Imate prizidek k hiši zgrajen na črno?

Ne vem, če veste, ampak gradnja prizidka, s katerim želite povečati stanovanjsko površino obstoječega objekta oz. hiše, je novogradnja, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje. To velja tudi, če bo prizidek velik le nekaj kvadratnih metrov.

Gre sicer za nezahteven objekt po Uredbi o razvrščanju objektov, če le-ta ni večji od 25 m2, ampak prizidek, ne glede na velikost, v to kategorijo ne spada, če je s hišo fizično povezan kot nov dodatni prostor, če se s prizidkom povečajo gabariti hiše in s tem tudi stanovanjska površina, in če je prizidek priključen na infrastrukturo hiše.

To pomeni, da morajo pri načrtovanju in gradnji prizidka sodelovati vsi z gradbenim zakonom predpisani projektanti, ki bodo pripravili projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, tudi nadzornik, na koncu pa je treba pridobiti tudi uporabno dovoljenje.

Prvi korak pa je, da na upravni enoti (na občini, popravek!) zaprosite za lokacijsko informacijo in ugotovite, kaj in pod kakšnimi pogoji ta sploh dovoljuje in vse naše želje bomo morali prilagoditi lokacijski informaciji.

In kaj se zgodi, če te postopke preskočimo?

Če inšpektorji v svojem postopku ugotovijo nelegalno gradnjo oziroma nelegalni objekt ukrepajo skladno z ukrepi, ki jih za to kršitev določa 93. člen gradbenega zakona. „V primeru nelegalnega objekta ali njegovega dela pristojni inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi in da se zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku odstrani na stroške inšpekcijskega zavezanca, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira objekt, del objekta oziroma zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča,“ je bil odgovor na inšpektoratu za naravne vire in prostor, pod katerega sodijo gradbeni inšpektorji.

V primeru nelegalne gradnje izda odločbo, v kateri je najprej navedeno, da mora graditelj takoj ustaviti gradnjo, saj jo izvaja brez dokončnega oziroma pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določi pa tudi rok, do katerega mora graditelj na svoje stroške odstraniti gradnjo in vzpostaviti prvotno stanje. Za objekt, ki ga gradi brez gradbenega dovoljenja, je prepovedana izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, promet z objektom oziroma z zemljiščem, na katerem je objekt, sklenitev pravnih poslov v zvezi z nedovoljenim objektom, razen kreditnih poslov in določitev hišne številke. Če je nedovoljena gradnja priključena prek legalne gradnje, pa naloži tudi njen odklop.

Tukaj se zadeva ne ustavi. Sledi še obvestilo zemljiškoknjižnemu sodišču, ki v zemljiško knjigo vpiše zaznambo ukrepa, objekt pa inšpektor označi s tablo, na kateri je navedeno, da je izrečen inšpekcijski ukrep. Po preteku roka, ki ga je določil inšpektor, sledi kontrolni pregled na lokaciji in nadaljnji ukrepi, če zavezanec ni upošteval navodil.

Zgornji opis velja za manjši prizidek, mi pa se sprašujemo, kako je z večjimi črnimi gradnjami in h komu inšpektor pride in h komu ne?

Aleksander Riznič

Aleksander Riznič

Ljubitelj glasbe, fotografije in potovanj. Z glasbo se profesionalno ukvarja že več kot 30 let, ravno toliko časa tudi s podjetništvom. Z namenom širjenja glasbenega sporočila širši javnosti ustanovi 1. belokranjski radio, Radio Odeon, obenem tudi novičarski spletni portal »Radio Odeon«, pred letom dni portal s starimi fotografijami in dokumenti »Črnomelj fčasih«, nedavno še stično točko za Belokranjce živeče po celotni zemeljski obli »Belokranjci po svetu«.

V domačem kraju živi več kot 50 let, zato je mogoče čas, da s svojega zornega kota opozori na nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki se dogajajo v lokalnem okolju in širše.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj