Črnomelj letos obeležuje 770 let prve omembe trške avtonomije Črnomlja, saj je bil v novo odkriti listini decembra 1251 prvič omenjen trški sodnik Črnomlja, ki bi se danes imenoval župan.

V čast starodavnosti črnomaljske trške oziroma mestne avtonomije, v letu 2021 v sodelovanju z Mestno muzejsko zbirko in RIC Bela krajina izvajamo več aktivnosti, s katerimi obeležujemo častitljivo starost našega mesta.

Med njimi Mestna muzejska zbirka Črnomelj organizira 13. cikel "Neobičajna védenja". Na prvi dogodek 13. cikla ste vabljeni v predavalnico Mestne muzejske zbirke Črnomelj ob 19. uri, ko bo Ilinka Todorovski predstavila knjigo "Josip Doltar in Črnomelj".

Najpomembnejša aktivnost ob 770 let prve omembe trške avtonomije Črnomlja pa je bila zagotovo sprememba grba in zastave Občine Črnomelj. Podoba je povzeta po najstarejši upodobitvi mesta na pečatu iz leta 1587.