ZIK Črnomelj v okviru Dnevov svetovanja za znanje in 10. regijskega Festivala zaTE, od 21. do 24. septembra 2021, vabi na različne delavnice:

- 9.00 do 10.30: Zaposlitveni razgovor - moja priložnost, izvajalka Nina Nikić (Adria Dom d. o. o.), lokacija: Ljudska univerza ZIK, Kolodvorska cesta 32c, Črnomelj.

- 9.00 do 10.30: Kako se učinkovito učiti?, izvajalka Janja Jankovič in Nina Šalamon, lokacija: Ljudska univerza ZIK, Kolodvorska cesta 32c, Črnomelj.

- 9.00 do 11.00: Okušaj z vsemi čutili, izvajalka Tina Resman (Center za krepitev zdravja Bela krajina), lokacija: Medgeneracijski vrt, Kulturni dom Črnomelj

- 9.00 do 11.00: Testiranje telesne zmogljivosti za starejše, izvajalka Meta Rovan (Center za krepitev zdravja Bela krajina), lokacija: Medgeneracijski vrt, Kulturni dom Črnomelj

- 9.00 do 12.00: Stojnica znanja - Svetovalno središče Pokolpje, lokacija: Medgeneracijski vrt, Kulturni dom Črnomelj

- 9.00 do 12.00: Socialna aktivacija se predstavi, izvajalke mentorice programa z udeleženci, lokacija: Medgeneracijski vrt, Kulturni dom Črnomelj

- 13.00 do 14.30: Digitalne kompetence za prihodnost, izvajalka Maja Mihelič, lokacija: Kulturni center Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 21, Metlika.

PRIJAVNICA NA DELAVNICE

PROGRAM delavnic v Beli krajini

Organizatorja festivala sta RIC Novo mesto in Zavod za zaposlovanje Območna služba Novo mesto, izvedbo festivala omogočajo tudi ljudske univerze v regiji: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje.

Več o Festivalu zaTE

PROGRAM Festivala zaTE

Za več informacij:

Irena Bohte, svetovalka in vodja Svetovalnega središča Pokolpje

telefon 07 30 61 384; 040 984 678; e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si