Arheološko najdišče Kučar

Gostila Veselič, Podzemelj

Dogodke "Bilo je" pripravljajo Toni Gašperič, Ljudska knjižnica Metlika in Gostišče Veselič.