SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija v koordinaciji RIC Bela krajina in v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico
vabi na BREZPLAČNO praktično delavnico "Branje in razumevanje bilanc za nefinančnike", ki bo ob 12. uri v prostorih Območne obrtne zbornice Metlika, Partizanski trg 5, 8330 Metlika.

VSEBINA DELAVNICE:
Kako bere bilance lastnik podjetja.
Najpomembnejše kategorije bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov.
Zakaj moram plačati davek, kljub izgubi (vpliv davčno nepriznanih stroškov, odhodkov na akontacijo davka od dejavnosti).
Primerno financiranje sredstev podjetja in pomembnost le-tega.
Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja.
Prevare, napake v bilančnih postavkah.
Kako izboljšati boniteto podjetja.
Kako bere bilance poslovni partner.
Kako bere bilance banka.

Program delavnice je namenjen vsem zainteresiranim posameznikom, potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednjim podjetjem iz regije JV Slovenija. Delavnica traja 3 šolske ure.

IZVAJALEC: direktorica podjetja Špica d.o.o. in Ifa d.o.o., mag. Tatjana Adlešič, Gubčeva ulica 9, 8330 Metlika

Število udeležencev je omejeno, zato se prijavite čim prej oziroma najkasneje do torka, 3. 3. 2020 preko SPLETNE PRIJAVNICE.

Informacije o delavnici dobite pri dr. Marijeta Kobetič na elektronskem naslovu: marijeta.kobetic@ric-belakrajina.si ali na telefonski številki: 040 122 872.