Metlika, pred Pizzerijo Julija v poslovno-trgovskem centru Gala

VEČER MAKEDONSKE POEZIJE

V izvirnem jeziku bo recitiral Blagoja (Blaž) Tošeski.

Recitatorke: Darja Dragovan, Martina Nemanič, Nikolina Lalić, Mojca Mežnaršič
Izbor pesmi, priprava tekstov in recitatork za nastop: Gabriela Grlica
Glasba: Marjan Končar
VABLJENI