V okviru Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK Črnomelj bo danes od 10. do 12. ure v Knjižnici Metlika potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in starejše odrasle. Če ste ostali brez zaposlitve, vabljeni na svetovanje o veščinah iskanja zaposlitve (priprava življenjepisa, ponudbe ali prijave na delo). Vabljeni na svetovalno točko v Metliko!