V okviru Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK Črnomelj bo danes od 10. do 12.ure v Knjižnici Metlika potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in starejše odrasle. Vabljeni na svetovalno točko v Metliko!