V okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje - ZIK Črnomelj bo v Ljudski knjižnici Metlika v sredo,21. novembra 2018, od 10. do 12. ure potekalo svetovanje o možnostih vključitve v izobraževalne programe tako za zaposlene kot za brezposelne osebe in starejše odrasle. Vabljeni!