V petek je v gasilskem domu na Štrekljevcu potekala 23. redna letna Skupščina Gasilske zveze Semič, kjer so gasilci pregledali vse, kar jim je uspelo realizirati v letu 2017 in si zadali plane dela za tekoče leto. Na Skupščini je sodelovalo tudi Društvo mladi gasilec. Vodja DMG Brigita Černe je podala poročilo o delu v letu 2017, program pa so popestrile učenke, ki obiskujejo DMG na OŠ Belokranjskega odreda Semič in podružnični šoli Štrekljevec. Tjaša Plut se je predstavila s petjem, Ana Žugelj je zaigrala na klarinet, Nika Cimerman pa je recitirala pesem. Na Skupščini je, naša dolgoletna vodja DMG, Sonja Malnarič, prejela visoko gasilsko odlikovanje za posebne zasluge, za kar ji tudi mi iskreno čestitamo.