Zaradi preverjanja, ali stranka izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT), je danes marsikje precej nejevolje. Tudi za obisk zdravnika zaradi nenujnega stanja je od danes zapovedan pogoj PCT, kar je povzročilo kar nekaj nejevolje.

Že v ponedeljek je Združenje zdravstvenih zavodov pozvalo ministrstvo za zdravje k ponovnemu razmisleku glede odloka, ki za pregled bolnikov odreja PCT-pogoj. Odlok ne bi smel omejevati dostopa do zdravstvenih storitev, je sporočil direktor združenja Marjan Pintar. Po oceni združenja zdravstvenih zavodov bi se lahko zaradi spoštovanja odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom še dodatno poslabšala dostopnost do zdravstvenih storitev, kar bi lahko vodilo v povečanje pritiska na urgentne centre in dežurne službe.

Zdravstveni domovi so se na današnjem sestanku Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sicer dogovorili, da bodo pogoj PCT dosledno preverjali, razen pri testiranju in cepljenju proti covidu-19. Preverili smo, kako je s tem v obeh belokranjskih zdravstvenih domovih.

»V Zdravstvenem domu Črnomelj ob vstopu v ustanovo poleg že ustaljenega vprašalnika vprašamo tudi po PCT pogoju. Vendar vsi, ki nimajo znakov covida, lahko vstopijo v naš zavod, kljub temu, da ne izpolnjujejo pogoja PCT. Vsi pacienti se morajo predhodno za preiskave ali pregled pri zdravniku naročiti in tako smatramo, da so vsi naročeni tudi upravičeni do vstopa,« je zapisala Danica Milkovič, pomočnica direktorice za zdravstveno nego v ZD Črnomelj.

»Odlok je v veljavi in ga je potrebno spoštovati oziroma izvajati. Pogoj PCT se sicer preverja, vendar pa je za preprečevanje okužbe v našem zavodu primarnega in ključnega pomena triaža zdravstvenega delavca na vstopni točki v zdravstveni dom. Na podlagi triaže se odloči, kje in kako bo pacient obravnavan. Dostop pacientom zaradi novega odloka ne bo omejen,« pa nam je zagotovila Duška Vukšinič, direktorica ZD Metlika. Slednja ob tem dodaja, »da se morajo vsi uporabniki storitev v zdravstvu zavedati, da so ukrepi za preprečevanje okužbe v zdravstvu namenjeni temu, da bi lahko dejavnosti čim bolj nemoteno delovale za potrebe pacientov«.