Na vsebino

Kulturni center Semič dobiva novo vodstvo

Dr. Jaka Jarc prevzema vodenje Kulturnega centra Semič.
Dr. Jaka Jarc prevzema vodenje Kulturnega centra Semič.

Semiški svetniki so na včerajšnji redni seji med drugim obravnavali poročila o delu Belokranjskega muzeja Metlika, Zdravstvenega doma Črnomelj in Komunale Črnomelj v prejšnjem letu ter program dela slednjih dveh za letošnje leto.

Svetniki so sprejeli zaključni račun lanskega proračuna in rebalans proračuna za letos. Ta je v višini 8,34 milijona evrov, kar je za 440.000 evrov več glede na sprejeti proračun. Na odhodkovni strani so med drugim povišali državno pomoč iz naslova oprostitve plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih stavb in skladišč, namenili so več sredstev za obnovo dotrajane asfaltne prevleke igrišča pri OŠ Semič in vzdrževanje vodovodne infrastrukture, dodatno so namenili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo garaže pri Kulturnem centru Semič.

Na čelo KC Semič prihaja dr. Jaka Jarc

Ker se bo aktualni direktorici Kulturnega centra Semič Ireni Plut konec junija iztekel petletni mandat, sama pa se za nov mandat ni več potegovala, so svetniki za mesto direktorja tega javnega zavoda za mandatno obdobje 2024 – 2029 soglasno imenovali dr. Jako Jarca. Na razpis so sicer prispele tri popolne vloge, komisija pa je na podlagi predložene prijave in opravljenega ustnega razgovora odločila, da je za mesto direktorja najprimernejši kandidat Jarc. Ljubljančan, ki že nekaj časa živi v Metliki, je po mnenju komisije predstavil odlično strategijo razvoja zavoda, izpostavil ključne izzive ter podal konkretne predloge za razvoj zavoda. Po mnenju komisije ima novi direktor veliko delovnih izkušenj na področjih, ki jih pokriva kulturni center ter širok socialni kapital, ki lahko pomeni veliko priložnost za prihodnji razvoj semiškega hrama kulture.

Jarc je na področju kulture dejaven že vse življenje, še zlasti veliko se je ukvarjal z glasbo. Vodstvene izkušnje je pridobival pri delu za mednarodno ustanovo Forum slovanskih kultur, vodil je tudi številne projekte na področju ljubiteljske kulture. S turizmom se je več srečeval v zadnjih letih, s področjem dela z mladino pa predvsem kot prostovoljni sodelavec Zavoda Apis.

Semič ima po njegovih besedah močno kulturno identiteto, kar je odlična podlaga za razvoj tako kulture kot turizma. Izpostavil je tudi dobro infrastrukturo občine na čelu z Muzejsko hišo in sodobnim kulturnim centrom, v okviru katerega pa vidi še veliko možnosti za nadaljnji razvoj in širitev obstoječih dejavnosti.

Občinski svet je poleg omenjenega na seji zaradi ugotovljene nove (nižje) ocene vrednosti naložbe, potrdil tudi novelacijo investicijskega programa Razširitev PSC Vrtača – vzhodni del, sprejel letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini ter se seznanil z revizijskim poročilom Računskega sodišča, ki je o poslovanju Občine Semič v letu 2022 podalo mnenje s pridržkom.

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

     
1410
2110
2218
2310
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj