Josip Germ, slikar, rojen 22. februarja 1869 v Adlešičih, umrl 11. januarja 1950 v Novem mestu.

Germ Josip, se je rodil 22. februarja 1869 v Adlešičih, kjer je bil njegov oče učitelj in organist. Prva dva razreda osnovne šole je opravil v domačih Adlešičih; 3 in 4 razred pa je na zahtevo očeta obiskoval v Novem mestu, saj je bila to edina možnost, da se nauči tudi nemščine, ki bi mu pozneje omogočila študij. Šolanje je nadaljeval na tamkajšnji gimnaziji in z odličnim uspehom maturiral 1889. Leto pred tem mu je umrl oče in mati je s skromno pokojnino 216 goldinarjev le stežka preživljala 8 šolajočih otrok. Kljub težkim gmotnim razmeram se je Josip še isto leto vpisal na dunajsko Akademijo likovnih umetnosti, tudi s (finančno in moralno) pomočjo gimnazijskega profesorja Josipa Sturma, ki ga je ves čas spodbujal. Na Dunaju je študiral pri profesorju D'Allemandu in se uspel vpisati neposredno v drugi letnik, saj je s svojimi deli dokazal nadpovprečno risarsko sposobnost. Štipendijo mu dodeli tudi Kranjski deželni zbor. Šolanje je po odsluženi vojaščini v Pragi nadaljeval na specialistični šoli za zgodovinsko slikarstvo pri prof. Eisenmengerju na Dunaju in nato še tri leta na podobni šoli v Pragi pri prof. Vaclavu Brožiku. Vzporedno je študiral tudi solo petje.

Leta 1897 je odprl lasten atelje, leto pozneje pa sprejme redno zaposlitev na Akademiji Strake v Pragi. Dodatno je poučeval tudi na praški kadetnici (kjer je bil pred tem tudi kadet).

Prvo samostojno razstavo je imel 1898 v ljubljanskem Rudolfinumu z 32-imi deli.

Leta 1905 se vrne v Slovenijo kot učitelj risanja. Na gimnaziji v Novem mestu ostane do leta 1932, ko ga predčasno upokojijo zaradi njegovega naprednega narodnega delovanja. Umre v Novem mestu leta 1950. V Novem mestu danes ena od uličic nosi njegovo ime.

Kot slikarja ga strokovnjaki uvrščajo med portretiste in krajinarje akademskega realizma. Njegovi odliki sta natančna risba in bogat kolorit. Njegova najbolj znana dela so Čitajoče dekle, Belopeško jezero, Bled, Sprejem cesarja Franca Jožefa I. v Ljubljani 1895

Eden od Germovih bratov je postal duhovnik, drugi pravnik, sestre pa so ostale z materjo v Novem mestu.