Z virtualnim odprtjem smo danes uradno predali v namen nove in rekonstruirane prostore OŠ Komandanta Staneta Dragatuš. V spletnem dogodku sta občane nagovorila Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, ki je investicijo podrobnejše predstavil in Stanislav Dražumerič, ravnatelj šole. Za kulturno popestritev so poskrbeli učenci šole z mentorji.

Predmet investicije je bila dograditev in rekonstrukcija kuhinje s spremljajočimi prostori in jedilnice ter dograditev dvigala. S povečanjem in preureditvijo obstoječe kuhinje je šola pridobila funkcionalno in sodobno kuhinjo s spremljajočimi prostori. Povečana jedilnica omogoča lažjo organizacijo izvedbe malic in kosil za učence, dograjeno dvigalo pa omogoča neoviran dostop tudi gibalno oviranim osebam do vseh nadstropij šole, kar je pripomoglo k izboljšanju delovnih pogojev v šoli in vrtcu. V okviru zadevne investicije se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda ter sanitarne in meteorne kanalizacije.

Strošek dograditve šole skupaj z izvedbo rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije ter nadzorom znaša 707.189,22 EUR. Vsa sredstva smo zagotovili v proračunu občine Črnomelj.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Studio Formika d.o.o., rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. – nadzor podjetje Ambiens d.o.o.. Samo gradnjo pa je izvedlo podjetje TGH d.o.o. – nadzor podjetje Urbing d.o.o..

E-odprtje si lahko ogledate TUKAJ.