SPOT Svetovanje JV Slovenija v koordinaciji RC Kočevje Ribnica vabi na brezplačno usposabljanje "Računovodstvo skozi oči davčnega inšpektorja".

Dvodnevno usposabljanje bo potekalo 21. in 22. 9. 2021 ob 9. uri V ŽIVO v predavalnici Turističnega kompleksa Jezero (TIC) Trdnjava 3, Kočevje.

Namen usposabljanja je seznaniti računovodje in podjetnike:

  • preko posamezne bilančne kategorije z najpogostejšimi napakami, s katerimi se srečujejo revizorji in davčni inšpektorji pri svojem delu (npr. obračun amortizacije, vrednotenje sredstev, investicije in olajšave, davčno pripoznavanje stroškov in odhodkov, obračunavanje bonitet, oblikovanje popravkov terjatev, odpis obveznosti, lastni deleži, rezervacije in razmejitve, odbitni delež DDV-ja, zaključevanje poslovnega leta in inventura, …);
  • s pomenom urejenosti poslovnih knjig, sledljivostjo knjižb, revizijsko sledjo;
  • s problematiko v vezi zaposlovanja, dela preko s.p-jev in drugih oblik sodelovanja (podjemna oz. avtorska pogodba, študentska napotnica, delo upokojencev, kratkotrajno delo,…);
  • z načinom in roki hranjenja računovodsko davčne dokumentacije;
  • s ključnimi informacijami o poteku davčno inšpekcijskega nadzora, da se izognemo nepotrebnemu in dolgotrajnemu pritoževanju na ugotovitve davčnega inšpektorja.

Vsebina

  • Sklop 1:

Hiter pregled najpomembnejših SRS 2016/2019 s povezavo računovodske vsebine z najpogostejšimi napakami in pomanjkljivosti, ki jih pri posamezni bilančni kategoriji zaznavajo revizorji in davčni inšpektorji.

  • Sklop 2:

Urejenost poslovnih knjig pri s.p.-jih in d.o.o.-jih.

Problematika na kadrovskem področju z davčnega vidika.

Hranjenje računovodsko davčne dokumentacije.

Davčni inšpekcijski nadzor (osnove informacije o pričetku, poteku in zaključku postopka).

Predavala bo Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu.

Usposabljanje v trajanju 10 šolskih ur (2 x 5 šolskih ur) je za udeležence brezplačno.

Usposabljanje je namenjeno podjetnikom, direktorjem, računovodjem v podjetjih, računovodskim servisom, predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim MSP, regije JV Slovenija.

Spletna prijava poteka do ponedeljka, 20. 9. 2021. Prijavite se lahko TUKAJ.

Zaradi omejenega števila mest je prijava in prisotnost na obeh delih usposabljanja obvezna.

Obvezna bo uporaba maske v skladu z odlokom, poleg tega morajo udeleženci izpolnjevati PCT pogoj.