Odbor DZ-ja se je včeraj seznanil z osmim poročilom o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki zajema leto 2020. Opazen je napredek pri reševanju nekaterih perečih zadev, a hkrati izpostavili še vedno neurejene bivanjske razmere, šolstvo in zaposlovanje.

Poročilo je članom odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predstavil direktor urada vlade za narodnosti Stanko Baluh. Ocenjuje, da je ena glavnih pridobitev v letu 2020 spremenjen zakon o sofinanciranju občin, v katerih so romska naselja. "Na nek način je tudi sklenjen sistemski finančni krog za urejanje romske tematike, tako da so občine, kjer biva romska skupnost, dobile povprečnine višje za 3,5 odstotka," je povedal.

Izpostavil je aktivnosti romskih organizacij pri ozaveščanju romskega prebivalstva pri premagovanju covida-19. Vesel je, da se z zakonom o financiranjem občin na državni ravni podpirajo številne dejavnosti, tudi projektna financiranja, enako na lokalni ravni. "To so dobri nastavki za naprej in ob hkratnem aktivnem sodelovanju romske skupnosti je v letu 2020 viden napredek, a še vedno obstajajo težave, ki jih je treba tudi včasih interventno reševati," je dodal Baluh.

Najbolj kritično na JV Slovenije

Komisija za državno ureditev državnega sveta ocenjuje, da so premiki na področju romske problematike premajhni, najbolj kritično je v jugovzhodni Sloveniji.

Osmo poročilo o položaju romske skupnosti po mnenju predsednika Foruma romskih svetnikov RS Darka Rudaša kaže napredek na določenih področjih, na primer pri izobraževanju, uspeh romskih otrok je boljši, a je še veliko stvari, ki jih lahko država stori za izboljšanje življenja Romov, je prepričan. Pri tem je omenil težave z razpisi, pogreša tudi razpis za kulturne dejavnosti romske skupnosti.

V razpravi je poslanec Predrag Baković (SD) opozoril, da je treba nekaj storiti glede velike zadolženosti posameznikov, ki se zato izogibajo zaposlitvi. Izpostavil je tudi problematiko izobraževanja na domu, kjer v romskih naseljih na jugovzhodu države slabo izobraženi starši niso v pomoč svojim otrokom. Zavzel se je tudi za spremembo zakonodaje.

Poslanka Nataša Sukič (Levica) je povedala, da ob vsakokratnem poročilu ugotavljajo, da bistveni problemi ostajajo. To je skupina, ki je po njenih navedbah močno stigmatizirana in diskriminirana. Opozorila je na sredstva občinam, ki po sprejetju v DZ-ju niso "več namenska, ampak prepuščena svobodni volji občin". Napredek bi bil, če bi bila ta sredstva namenska, še vedno veliko Romov živi brez vode in elektrike, je dodala.

Poslanka Anja Bah Žibert (SDS) je med perečimi problemi izpostavila izobraževanje romskih otrok, ki ne zaključijo niti osnovnega šolanja. Zavzela se je tudi, da bi bil otroški dodatek v naravi tam, kjer je slabše stanje oz. v jugovzhodni Sloveniji.