Občina Semič je v sodelovanju s tamkajšnjim društvom upokojencev junija 2019 začela izvajati brezplačne prevoze za starejše - Moj šofer.

Naročniki prevozov lahko svoje potrebe po prevozu na zdravniške in specialistične preglede na območju Bele krajine in Novega mesta sporočijo Društvu upokojencev Semič na telefonsko številko 040 628 181 vsaj tri delovne dni pred potrebnim prevozov, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 11. do 13. ure.

Do brezplačne vožnje so upravičeni upokojenci in invalidi z manjšimi telesnimi in duševnimi okvarami, ki so popolnoma samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb ter imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Semič. Če naročnik prevoza ni popolnoma samostojen, si mora sam priskrbeti spremljevalca, ki mu bo pomagal pri opravkih v zdravstvenih ustanovah in drugje.

Prostovoljni prevoz se uporablja za opravke v zdravstvenem domu, bolnišnici, lekarni in pri uradnih organih. V primeru, da je vozilo prosto, se ga lahko uporabi tudi za nujne opravke v najbližji trgovini s prehrano.

Prevozi se izvajajo z vozilom, ki je v lasti Občine Semič, na območju Bele krajine in vključno za opravke na območju do Novega mesta, od ponedeljka do petka, praviloma med 7. in 16. uro. Občina Semič skrbi za brezhibnost vozila in stroške goriva, parkirnino pa plača uporabnik prevoza.