Krosna pravimo Belokranjci statvam, pripravi za tkanje domačega platna.

Oton Župančič je v Vinici obiskal sorodnika, Feliksa Mentana, in se navdušil nad krosni, ki jih videl v Mentanovi hiši. Z zanimanjem si je ogledal statve in tkanje na njih, se poučil o njihovem delovanju in o izrazih za sestavne dele.

Po najdenih podatkih je bilo v Beli krajini še v letih po drugi svetovni vojni kar 345 krosen in okrog 400 tkalk. Samo na območju današnje Krajevne skupnosti Vinica je bilo zabeleženih preko 200 tkalk.

Leta 1940 je izšla Župančičeva črtica Krosna.

Vir: Spominska hiša Otona Župančiča Vinica.