Na občini v Semiču so 21. septembra 1942 zapisali: »Okrajnemu glavarstvu v Črnomlju se poroča, da so se pojavili v velikem številu, koncem preteklega tedna, partizani, ki so prišli preko meje iz Hrvatske.«

Vir: Arhiv RS