Člani KO ZZB za vrednote NOB Črnomelj so v sodelovanju z lokostrelskim društvo Paradoks in KS Črnomelj organizirali III. Memorial »SVIBNIK 42«, ki je potekal v torek na vadbenem prostoru društva na Svibniku. Memorial je posvečen obletnici požiga vasi Svibnik v času roške ofenzive med drugo svetovno vojno. Takrat je pogorelo polovica hiš in gospodarskih poslopij v vasi. Škodo je utrpelo 13 družin. Člani društva Paradoks so izvedli tekmovanje v lokostrestvu, predstavili delovanje društva in njihove dosežke.Člani ZZB za vrednote NOB smo obudili grenke spomine na vojne čase z željo, da se ne bi nikoli ponovili. Na koncu je predsednik ZZB za vrednote NOB Jože Jerman podelil sodelujočim lokostrelcem priznanja in čestital najboljšim trem za dosežen rezultat. Memorial je oblika medgeneracijskega sodelovanja, ko člani ZZB za vrednote NOB prenašajo vrednote naše pretekle zgodovine na mlajše rodove, ti pa starejšim predstavljajo svoje delo in dosežke na športnem področju.