Na vsebino

Kaznovanje otrok

Bralca zanima, kaj dejansko pomeni sprememba zakona o kaznovanju otrok in kaj je prepovedano. Zanima ga ali je res lahko kaznovan če otroku ne bo dovolil recimo igranje igric, ker ni naredil njegovih opravil?

Odvetnik odgovarja

Kot odvetniku, zagovorniku pravic otrok in na splošno vseh ljudi in tudi kot staršu mi odgovor na to vprašanje predstavlja kar veliko težavo. Morala in pravo sta dva pojma, ki se v določeni meri nujno prekrivata in dejansko tudi razhajata. Ko pa se v to področje vključi še vzgoja z vsemi psihološkimi in družbenimi vidiki je »zmeda« popolna.

Novela Zakon o preprečevanju nasilja v družini je uvedla nov 3. a člen, ki se glasi

(prepoved telesnega kaznovanja otrok)

(1) Telesno kaznovanje otrok je prepovedano.

(2) Telesno kaznovanje otrok je vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.«

Novela tako prepoveduje telesno kaznovanje otrok in tudi določa kdaj in v katerih primerih gre za telesno kaznovanje. Gre za strogo novelo, ki pa po mojem mnenju prepoveduje zgolj tiste najbolj skrajne in škodljive posege v telesno in duševno integriteto otroka. Določba je stroga a menim, da vendarle dovoljuje prepoved kakršno je imel v mislih bralec pod določenimi pogoji.

Upoštevaje opredelitev pojmov noveliranega 3. člena zakona, ki določajo, da je:

- fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne poškodbe.

- spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.

- psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij, s katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske, tudi če so storjena z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije,

je moč sklepati, da zapovedi in prepovedi staršev, ki sicer posegajo v neko svobodo otrok niso in ne bodo sankcionirane v kolikor ne bodo izpolnjevali kriterijev iz prej navedenih členov. Seveda je pri tem potrebno upoštevati, da mora iti za izvajanje vzgoje. V kolikor pa bi se kakršne koli prepovedi in zapovedi zoper otroka izvajale zgolj in izključno zaradi povzročanja občutka manjvrednosti, strahu, ponižanja, in podobno pa gre vsekakor za prepovedana ravnanja. Enoznačnega odgovora na vprašanje ni, presojati ga je potrebno glede na vsakokratno dejansko stanje pri čemer so se tako v pravu kakor tudi na področju morale in družbenih vrednot in tudi na področju vzgoje otrok izoblikovali določeni »standardi«, ki pomenijo še sprejeto obliko vzgoje. Zakon o preprečevanju nasilja v družini ne določa sankcije za njegovo morebitno kršitev. Zakon predvideva, da se v primeru kršitev zavaruje žrtev z določenimi ukrepi s katerimi se storilca odstrani od žrtve in prepreči nadaljnje kršenje. Ukrepe lahko v prvi fazi izreče policija potrdi in podaljša pa jih sodišče.

Odgovornost storilca v primeru kršenja tega zakona ugotavlja pristojen organ v postopku ugotavljanja kazenske odgovornosti za na primer kaznivo dejanje iz 21. poglavja Kazenskega zakonika, ki določa kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, otroke in družino ali morebiti v postopku o prekršku po 6. členu Zakona o javnem redu in miru (ZJRM-1), ki v 3. odstavku inkriminira prekršek storjen zoper družinske člane, ki so v tem členu našteti lahko pa tudi v določenih drugih primerih in zaradi drugih kaznivih dejanj, ki so storjena na prej opisani način zoper otroka (npr. telesne poškodbe idr).

Prispevek ni razumeti, kakor da avtor na kakršen koli način podpira ali zagovarja nasilje nad ljudmi. Ravno nasprotno. Menim pa da je potrebno upoštevati, da imajo otroci poleg pravic tudi določene dolžnosti in zadolžitve (primerne njihovi starosti in duševnemu razvoju), ki jih morajo izpolnjevati. Glede na vse opisan menim, da v kolikor otroku prepoveste igranje igric, ker ni opravil šolskih nalog in opisanega ne naredite zaradi in na zgoraj opisan prepovedan način, da ne gre za kršenje zakona.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

    
32
46
55
68
79
811
95
11
18
23
24
25
26
28
30
31
Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj