Na vsebino

Klavzula videno-kupljeno

Bralca zanima nakup rabljene stvari po sistemu »videno-kupljeno« res pomeni, da prodajalec ne odgovarja za nobeno napako.

Odvetnik odgovarja

Klavzula »videno-kupljeno« je pogosta klavzula v prodajnih pogodbah za rabljene stvari in med ljudmi se je ustvarilo neko zmotno prepričanje, da v tem primeru prodajalec ne odgovarja za nobeno napako. Opisano ni res. Tudi ni nujno, da je klavzula veljavna in bi bila lahko celo nična. Vse opisano pa je potrebno presojati od primera do primera.

Klavzula »videno-kupljeno« pomeni, da je kupec pristal na popolno ali delno izključitev prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake v smislu 466. člena Obligacijskega zakonika (OZ), ki podrobneje določa to klavzulo. Iz besedila člena izhaja, da pogodbenika lahko omejita ali popolnoma izključita prodajalčevo odgovornost za stvarne napake stvari. Drugi odstavek pa določa, kdaj je pogodbeno določilo nično. Med drugim je nično kadar ga kupec vsili prodajalcu z izkoriščanjem prevladujočega položaja, posebej pa je pomembno, da je nično tudi v primeru, če je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca. Opisano dejansko pomeni, da prodajalec, kljub klavzuli, odgovarja za skrito napako stvari za katero je vedel, pa jo je zamolčal kupcu.

V prej navedene primeru bo kupec lahko uveljavljal določene zahtevke zoper prodajalca vendar pa bo kupec tisti, ki bo moral dokazati, da je prodajalec vedel, da ima stvar napako, da gre za napako kakor je določena v 459.členu OZ in da jo je prodajalec zavestno zamolčal kupcu. Že če ni izpolnjena le ena od teh komponent, kupec ni upravičen do jamčevalnega zahtevka, skladno z ustaljeno sodno prakso.

Klavzula »videno-kupljeno« tako dejansko samo močno oži odgovornost prodajalca za napake. Pri tem pa je potrebno tudi izpostaviti, da je potrebno presojati primer do primera. Sodna praksa se je v določenem primeru tudi postavila na stališče, da očitne napake pri ogledu hiše zato niso le tiste, ki se jih pri ogledu zlahka in na prvi pogled vidi, temveč tudi tiste, ki bi jih lahko opazil, če bi si stvar dovolj skrbno ogledal, katerih jamčevanje je bilo s klavzulo videno – kupljeno izključeno. Skrbnost pa se presoja tudi glede na stvar, ki se kupuje. Tako se od kupca nepremičnine pričakuje velja skrbnost kot od kupca npr. rabljenega kolesa.

V določenem primer je sodišče celo odločilo, da klavzula »videno-kupljeno« velja le v primeru, če je kupec v napako privolil. Privolil pa je lahko, če je za napako vedel oziroma zanjo zaradi lastne neskrbnosti ni vedel. V tem primeru je sodišče presodilo, da kupec zanjo ni mogel vedeti in je posledično prodajalec odgovarjal, četudi je pogodba vsebovala klavzulo »videno-kupljeno« primer se ne nanašal na napake konstrukcije zgradbe, ki jih kupec nikakor ni mogel ugotoviti s še tako skrbnim pregledom.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj