Obnova ceste in škoda

Bralka je poslala daljše vprašanje in sicer navaja, da je pred slabim letom direkcija za ceste sanirala del cestišča ob njeni hiši. Kljub temu, da na cestišču ni vidnih poškodb, se njena hiša močno trese, ko gredo mimo tovorna vozila. Njena hiša je v 4 mesecih po sanaciji močno popokala. Bralka je obvestila Direkcijo za ceste o tem, da je pod cestiščem nekaj narobe, naknadno pa je tudi klicala na direkcijo nekega gospoda. Dejal ji je, da oni niso naredili nič narobe in da mu je vseeno tudi če se hiša zruši. Bralko zanima kako naj ukrepa?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na to, da je bralka na Direkcijo za ceste (Direkcija) že poslala dopis, menim, da gre za zahtevek za odpravo škode. Direkcija pa je zahtevek očitno zavrnila.

Glede na opisano bralki očitno nastaja škoda na njeni nepremičnini in smatra, da je za to odgovorna Direkcija zaradi slabe sanacije cestišča. Zakaj do tega prihaja iz samega vprašanja ni jasno, obstaja pa velika verjetnost da je vzrok ravno sanacija cestišča.

V kolikor bralka meni, da so pri sanaciji cestišča nastale nepravilnosti, ki povzročajo tresenje in posledično pokanje njene hiše ima možnost, da poda pobudo/prijavo za inšpekcijski nadzor nad izvedbo del na Gradbeno, geodetsko in stanovanjsko inšpekcijo. Le-ta se potem odločil ali bo morebitni nadzor izvedel.

Bralka lahko seveda dobi tudi izvedeniško mnenje ustreznega izvedenca, ki ga mora angažirati sama, da bo le-ta ugotovil od kje prihajajo tresljaji, zakaj so tako veliki in morebiti tudi ugotovil ali so bile pri sanaciji upoštevani vsi standardi in zahteve za sanacijo.

Vsekakor pa ima bralka možnost da sproži ustrezen odškodninski postopek pred pristojnim sodiščem v katerem lahko zahteva odpravo grozeče nevarnosti in povračilo škode. Pri tem pa je seveda na njej dokazno breme, da je do pokanja njene hiše prišlo ravno zaradi slabe sanacije cestišča.