Državni svet Republike Slovenije je dne 10. 11. 2021 na 45. seji obravnaval vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja, in sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije vprašanje prouči in nanj odgovori. Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila se glasi:

"Kdaj bo Vlada Republike Slovenije sprejela Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja in nadaljevala z uresničevanjem razvojne podpore območju Pokolpja?"

Odgovor Vlade je prispel včeraj zvečer in je dokaj obsežen, zato ga najdete v priponki spodaj.