Gradac v občini Metlika je eno večjih naselij v Beli krajini z okoli 400 prebivalci. Ime ima po istoimenskem gradu, ki stoji na okljuku reke Lahinje. Grad je prvič omenjen 1326, sedanjo klasicistično podobo pa je dobil po prezidavi v 19. stoletju. Glavna predela Gradca sta naselji Klošter in Okljuka.