Spominska fotografija ob vozu

Pripoveduje: Blaž Kočevar.

Po prevozu zgradbe Iskrine menze na Smuk (glej prispevek: Prevoz za v knjigo rekordov, objavljen na naši strani 6. 8. 2021), so se ob enem od praznih vozov fotografirali zadovoljni prevozniki: Lojze Kočevar - Žanžek (Semič); Janez Simonič – Semonč, Ivan Šuštaršič – Skinček, Lojz Jakša – Ceganičar (vsi trije Podreber); ?, Anton Beršič – Cipan (Štrekljevec), Jože Plut – Jeukovčan (Vrtača) - gledano od leve.

Zanimivost: Na desni strani sedeža je obešen lesen košek, ki so ga nataknili volu na gobec, da se ni mogel med delom pasti in pozabiti na osnovno nalogo, to je vleko voza. Iz tega lahko sklepamo, da imajo zasluge za uspešen prevoz tudi volovske vprege. Majica, obešena preko naslonjala, pa priča, da je bilo udarnikom pri delu pošteno vroče.
Fotografijo je za smuško cerkvico sv. Lovrenca posnel fotograf J. Crnkovič iz Slavonskega Broda, v juniju leta 1966.