Z januarjem 2022 je RIC Bela krajina v dogovoru z Občino Črnomelj in Belokranjskim muzejem Metlika prevzel upravljanje Spominske hiše Otona Župančiča na Vinici. Upravljanje hiše in zbirke, ki nosi ime Otona Župančiča, osrednjega belokranjskega literarnega ustvarjalca, je naloga in izziv, ki ga RIC Bela krajina prevzema z vsem veseljem in pripravljenostjo. Namero Občine Črnomelj, da nam zaupa upravljanje tako ugledne ustanove razumemo kot izraz zaupanja v delo RIC-a Bela krajina.

Spominska hiša Otona Župančiča je prostor več razstav, prostor spomina in refleksije, prostor belokranjskega ponosa. Osrednja razstava se v vsemu osredotoča na predstavitev življenja in dela največjega belokranjskega pesnika in pisatelja. Manjša etnografsko–zgodovinska razstava govori o Vinici in podobah njenega prebivalstva, razstava o zaslužnih Belokranjcih pa dopolnjuje celotno podobo in umešča Otona Župančiča ob bok ostalim pomembnim imenom belokranjske preteklosti. Hiša predstavlja pomembno muzealsko in izobraževalno točko. To prvenstveno nalogo in funkcijo bo Spominska hiša Otona Župančiča opravljala še v bodoče kot svojo osrednjo nalogo.

Ob pomembnem položaju Vinice na turističnem zemljevidu Bele krajine in Slovenije se RIC Bela krajina, kot destinacijska organizacija na področju turizma Bele krajine, in Občina Črnomelj posebej zavedata potrebe po ureditvi informativne točke. Število turistov in tranzitni promet skozi Vinico vsekakor upravičujeta vzpostavitev osnovne infrastrukture, kjer bodo domači in tuji obiskovalci Bele krajine dobili temeljne informacije in usmeritve. Menimo, da bo turistično-informativna točka na Vinici v vsem dopolnila in nadgradila kapacitete belokranjskega turizma. V novi ureditvi upravljanja Spominske hiše Otona Župančiča na Vinici tako vidimo smiselno in dobrodošlo sinergijo kulture, muzealstva in turizma ter povezovanja lokalnega okolja in prebivalcev.

Vabimo Vas, da ob kulturnem prazniku 8. februarja 2022 obiščete Spominsko hišo Otona Župančiča in skupaj z nami izkažete čast največjemu belokranjskemu literarnemu ustvarjalcu. Hiša bo odprta od 9. do 16. ure, vstop je prost!