Vinko Kambič, zdravnik otorinolaringolog, se je rodil na današnji dan leta 1920 v Metliki. Po končani gimnaziji se je leta 1939 vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Za doktorja splošne medicine je promoviral v Zagrebu leta 1947, za otorinolaringologijo pa 1956. v Beogradu opravi specialistični izpit. Doktorat znanosti je zagovarjal leta 1968 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Do 1957 je delal v Jugoslovanski ljudski armadi, nato na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo UKC v Ljubljani, kjer je bil v letih 1969-87 direktor. Istočasno je bil predstojnik Katedre za otorinolaringologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; tu je bil 1979-81 dekan. Leta 1985 je postal dopisni, 1989 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

V strokovnem in raziskovalnem delu se je posvetil predvsem laringologiji. Uvajal je nove diagnostične in terapevtske metode; med prvimi v svetu je razvil laringomikroskopijo; njegova razdelitev sprememb sluznice grla je mednarodno priznana in ga uvršča med najzaslužnejše za razvoj ohranitvene kirurgije grla. Napisal je več kot