Dogovor o skupni uporabi prostorov

Bralec je postavil vprašanje, ki ga zaradi lažjega razumevanja objavljam v celoti:

»Dve osebi sta solastnici hiše v deležu vsak do ene polovice in tako vpisane v ZK. Fizično imata vse prostore ločene kar ni sporno. Hoteli bi definirati souporabo skupnih prostorov ( podstrešje in kleti). Ali morata ta sporazum sestaviti v obliki razdružitvene pogodbe, prijaviti finančnemu uradi za 2 % davka od vsak svoje vrednosti določeno že po mvn. in po plačilu davka iti k notarju da pogodbo overi in uredi zemljiškoknjižni predlog? Ali je možno da se naredi samo notarski zapis, da se dve določili zaznamujejo v ZK. Ali je možno prvo ali drugo, da se stranki izognita stroškom?«

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Vprašanje je dokaj nejasno in težko odgovoriti na njega. Če solastnika uporabljata vsak svoje prostore in sicer tako, da so fizično ločeni, podstrešje in klet pa predstavlja nek skupni prostor je za varovanje njunih interesov najbolj primerno, da ustanovijo etažno lastnino v kateri določijo izključno lastninsko pravico na prostorih, ki jih vsak izključno uporablja in dogovor glede skupnih prostorov.