Na vsebino

Skupaj s sorodniki sem solastnik nepremičnine ...

Skupaj s sorodniki sem solastnik nepremičnine. Ker so odnosi med nami slabi, me zanima kako lahko stvar razdelimo oziroma kako naj dosežem, da ne bom več solastnik?

Odvetnik odgovarja

Vsekakor obstaja več načinov. Glede na to, da je bralec napisal, da so odnosi med solastniki slabi predvidevam, da ne namerava brezplačno odtujiti svojega deleža drugemu solastniku.

Bralec lahko svoj solastniški delež proda na trgu vsakemu kupcu, ki je solastniški delež pripravljen kupiti. Pri tem mora samo upoštevati določilo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da imajo solastniki pri prodaji solastniškega deleža na nepremičnini predkupno pravico. Opisano pomeni, da mora bralec preden solastniški delež proda tretji osebi, le tega ponuditi v nakup solastnikom pod enakimi pogoji. Če ti ne želijo kupiti deleža ga lahko proda tretjemu.

Ob predpostavki, da do dogovora med solastniki in izplačilom enega izmed solastnikov ne bo prišlo sporazumno, bralcu ostane samo še nepravdni postopek. Gre za poseben tip postopka v katerem lahko solastnik zahteva delitev solastnine.

Sodišče praviloma odloča tako, da solastnik v naravi dobi tisti del stvari, za katerega izkaže upravičen interes. Ker je delitev v naravi pri nepremičninah praktično redka in navadno ni mogoča niti z izplačilom razlike v vrednosti, ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju vrednosti stvari, sodišče na predlog solastnika odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna delitev).

Takšna oblika delitve je dejansko najmanj ugodna za vse solastnike, saj se uporabljajo pravila izvršilnega postopka in s tem tudi nižanje izklicne cene na dražbah, ki so javne. Solastniki tako dejansko dobijo manj, kakor če bi se dogovorili o delitvi, če sploh dobijo kaj, saj ni nujno, da se bo javil kupec in kupil nepremičnino.

Sodišče pa lahko na predlog solastnika odloči tudi, da stvar v celoti pripade njemu, če izplača druge solastnike tako, da jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče. Če to predlaga več solastnikov, sodišče določi solastnika, ki bo v celoti užival nepremičnino glede na velikost idealnih deležev, dosedanji način rabe stvari in potrebe solastnikov.

Vsekakor pa je najbolj idealna sporazumna delitev stvari, tako da eden ali več solastnikov prevzame enega ali več solastniških deležev, izplača njihove vrednosti in tako postane edini lastnik ali solastnik z večjim idealnim deležem.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj