Na vsebino

Sem v osebnem stečaju in me zanima ...

Sem v osebnem stečaju in me zanima kako je v stečaju s kaznimi in globami AJPESA in DURSA in kdaj zastarajo, če sploh? Zanima me tudi ali se globe poplačajo iz stečajne mase tudi če niso prijavljene v stečajno maso? Med postopkom osebnega stečaja mi je banka sprostila račun na katerega prejemam samo otroški dodatek, kaj je s plačilom stroškov vodenja računa? Ravno tako me zanima katere dolgove se lahko odpusti v postopku odpusta dolgov?

Odvetnik odgovarja

Najprej naj pojasnim, da so vprašanja bralca zelo konkretna. Osebni stečaj je sicer urejen v zakonu in določena pravila, vendar pa gre za zelo specifično situacijo in brez vseh potrebnih podatkov ne morem podati konkretnega odgovora. Odgovor bo zato informativne narave in vsekakor predlagam, da kontaktirate vašega stečajnega upravitelja za več informacij.

Glede zastaranja glob veljajo določila Zakon o prekrških (ZP-1) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). 1. odstavek 44. člena ZP-1 določa, da se izrečena sankcija, v vašem primeru globa, ne sme začeti izvrševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna. Vendar pa vsako dejanje organa, ki meri na izterjavo globe pretrga zastaralni rok. Le ta prične teči znova, vendar pa je po preteku 4 let od pravnomočnosti odločbe s katero je bila izrečena sankcija prepovedano izvrševanje sankcije. V primeru izvrševanja (torej izterjave) glob, ki so se pričele v prej opisanih rokih, veljajo določila zakona, ki ureja davčno izvršbo, le ta pa določa 5 letni relativni in 10 letni absolutni zastaralni rok.

Ker je postopke osebnega stečaja posebna oblika postopka za njega veljajo posebna pravila. Tako velja tudi, da terjatev, ki ni bila prijavljena v stečajni postopek v predvidenih rokih, še vedno obstoji in upnik ne izgubi pravice do plačila terjatve. Upnik lahko terjatev prijavi tudi kasneje, vendar veljajo posebna pravila za preizkus terjatev. Če stečajni upravitelj terjatev prizna, se bo tudi takšen upnik poplačal iz stečajne mase, če bo le ta obstajala. Postopek osebnega stečaja za fizične osebe se od postopka stečaja pravne osebe razlikuje v delu, ki se nanaša na usodo terjatev med in po postopku, saj če pri stečaju pravne osebe upnik zamudi rok za prijavo terjatve, se šteje, da le ta ne obstoji več. Razlika je tudi pri končanju stečajnega postopka. Ko se ta zoper pravno osebo konča, se le ta izbriše iz registra in ne odgovarja za terjatve, ki v stečaju niso bile poplačane. Pri osebnem stečaju pa je situacija lahko popolnoma drugačna in če ne pride do poplačila upnikov, na koncu postopka sodišče sprejme sklep o tem katere terjatve niso bile plačane in lahko upniki terjajo njihovo plačilo od stečajnega dolžnika tudi po končanju postopka. Zaradi opisanega stečajni dolžniki praviloma predlagajo odpust obveznosti, ki pa ne velja za vse terjatve.

Odpust obveznosti je poseben postopek znotraj osebnega stečaja. Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo plačane. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa za katere terjatve odpust obveznosti velja in za katere ne. V 2. odstavku 408. člena tako določa, da odpust ne velja za globe ali odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečene v postopku o prekršku. Na podlagi opisanega tako izhaja, da za globe, ki so vam bile izrečene v prekrškovnem postopku odpust obveznosti ne velja in jih boste morali plačati v kolikor ne bodo poplačane v stečajnem postopku.

Glede stroškov vodenja računa pa bi moral poznati tudi banko, ki vodi vaš račun, vendar pa banke ne zaračunavajo stroškov vodenja transakcijskega računa komitentu v osebnem stečaju. Po končanju stečajnega postopka, pa vam bo banka pričela ponovno zaračunavati stroške vodenja postopka in vas tudi terjala na plačilo le teh.

Kristjan Žalec, odvetnik


Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj